Ta là đường

1337

“Ego sum via, veritas et vita”

“Ta là đường, là sự thật, là sự sống” (Jn 14,16)

Câu nói quả quyết trên, người đời không ai dám nói, dù họ là những ông tổ lập đạo, những nhà hiền triết trứ danh…

Duy chỉ có Chúa Giêsu, vị Thiên Chúa làm người mới đủ thẩm quyền để nói:

“Ta là đường, là sự thật, là sự sống”

Câu nói ngắn ngủi này gói chém tất cả chương trình tuyệt tác đời sống của loài người.

Bạn ơi, hàng ngày bạn mãi bận tâm với sinh kế, với sách đèn…, bạn ít có dịp nhận ra con người thời nay đang dò dẫm trong cái tối tăm rối loạn và sôi nổi của thế giới ngày nay để tìm cho ra con đường giải thoát… đưa đến hòa bình, đến hạnh phúc ?

Phải chi người đời biết nhìn ở giữa sự tối tăm rối loạn kia, trong cuộc tìm tòi những đường lối mới, những thể thức mới của đời sống, lời Chúa lóe lên như cái chớp sáng rực rỡ giữa mây đen:

“Ta là đường “

Chúa Giêsu chính là đường duy nhất đưa loài người đến hòa bình chân chánh và hạnh phúc bất diệt.

Đường chân chánh đó, nếu con người từ chối không theo, chắc chắn sẽ lạc lối sụp ngã…

Sụp ngã thê thảm như các dân tộc đại văn minh cổ thời – như Ai cập, như Roma – bởi vì đã tự phụ chối bỏ con đường chân chính ấy.

Thời nay có hơn gì. Cái văn minh vật chất làm cho con người tự cao tự đại chối bỏ con đường chân chính của Chúa Kito để tự vạch lấy một con đường giải thoát… đưa đến chỗ cắn xé nhau…

– Đường của Chúa là đường nào ?

Chắc bạn sẽ thắc mắc đặt câu hỏi đó ?

Đây là đường của Chúa :

– Ta đến không phải để người phụng sự Ta mà để Ta phụng sự người và tự hiến sinh mạng cứu rỗi mọi người (Mt 20,28)

Đó là đường xả kỷ phụng sự anh em.

Chỉ có con đường duy nhất đó mới dẫn con người thời nay ra khỏi chỗ dò dẫm và tiến lên cao để được gặp thấy hoà bình và hạnh phúc chân thật của đời sống.

Là Kitô hữu, bạn hãy ghi tâm lời Chúa đây “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta thì không đi trong tối tăm” (Jn 8,12)

Chúa Kitô chính là đường sáng cho loài người .

Bạn là người thuộc về Chúa Kitô, phải chăng bạn đã quyết tâm luôn luôn đi theo con đường sáng của Chúa đó ?