Ta Là sự thật

1177

Ngoài Con Thiên Chúa còn ai dám nói mình như thế ?

– Ta là sự thật (Jn 14,6)

 Chúa Giêsu cũng đã xưng hô như thế một lần khác, khi bị trói đứng trước mặt vua quan Philatô:

– Ta sinh ra và vào đời để làm chứng cho sự thật (Jn 18,37)

Nghe câu nói quả quyết của Chúa, nhà cầm quyền Roma kia tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại:

– Sự thật là gì ?

Tội nghiệp thay vị quan án Roma: sự thật hiện thân đứng trước mặt mà ông không biết.

Càng tội nghiệp hơn nữa biết bao người Kitô hữu mang chính sự thật trong con người họ, mà họ không nhận ra: họ sống như không có sự thật.

Chúa Giêsu chính là sự thât hiện thân đến với loài người.

Ngoài Chúa Giêsu, con người không thể tìm đâu ra sự thật.

Tất cả tạo vật đều giả trá, tức là sẽ qua đi,

Ngày sống của bạn đã bao nhiêu lần xế bóng ?

Cho dù lâu dến 3.600 lần rồi bóng xế ấy sẽ tan biến…. kéo theo vào cảnh tan biến ấy tất cả được gì bạn đang nỗ lực bám víu: sức lực, quyền thế, bạc tiền, khoái lạc.

Chỉ có một sự thật muôn đời không biến đổi:

Đó là Chúa Kitô Con Thiên Chúa hằng sống

(Mt 16,16)

Chính công đồng Vaticanô II đã lớn tiếng quả quyết điều đó cho chúng ta, cho toàn thể nhân loại:

“Giáo hội tin rằng: đức Kitô là bí quyết, là trung tâm, là cứu cánh của lịch sử nhân loại: Ngài là Chúa là thầy của nhân loại”.

Giáo hội còn qủa quyết rằng trong mọi cuộc thay đổi, vẫn có những điều không thay đổi, bởi vì nền móng cuối cùng của những điều không thay đổi này là “Đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một” (Hebr 13,8)

Là Kitô hữu, bạn mang chính sự thật hằng sống đó trong con người bạn.

Nhưng bạn có sống chính sự thật đó không ?

Tức là bạn có mạnh mẽ tin vào Chúa Kitô, nồng nhiệt yêu mến Người và cương quyết thể hiện tinh thần Phúc âm của Người trong đời sống hàng ngày của bạn chăng ?

Được như thế bạn mới đáng gọi là người công giáo, nhân chứng của sự thật.