Ý nghĩa “Nhập Thể”

1084

Câu truyện sau đây nói lên sự khác biệt giữa giáo lý của Đức Khổng Tử, của Đức Phật Thích Ca và của các Phúc Âm.

Một người nọ lê bước trong lúc trời tối như mực nên đã sụp xuống một cái hố trơn trượt, nhầy nhụa. Ông ta gắng sức leo lên, nhưng không tài nào làm nổi. Đức Khổng Tử đi qua và nhìn thấy người đàn ông ở dưới hố. Ngài dừng chân và nói: “Tội nghiệp, nếu như ông đã nghe theo lời ta thì có lẽ chẳng bao giờ ông đã sụp xuống đó.” Nói xong, Đức Khổng Tử lẳng lặng bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca cũng đi qua chỗ đó. Ngài nhìn thấy người đàn ông dưới hố và nói: “Tội nghiệp, nếu như ông leo lên tới đây, ta sẽ giúp đỡ cho ông.” Nói xong, Đức Phật Thích Ca cũng đi tiếp.

Kế đó, Chúa Giêsu đi đến. Chúa nhìn thấy người đàn ông dưới hố và nói: “Tội nghiệp!” Nói xong, Chúa nhảy luôn xuống hố và nâng người đàn ông lên.

– Nhập Thể nghĩa là Thiên Chúa đến với chúng ta tại nơi của chúng ta, trở nên giống như chúng ta. Thiên Chúa có thể yêu chúng ta từ xa được lắm chứ, nhưng Người đã quyết định không làm như vậy.