Tám mối phúc của ma quỉ !!

877

Phúc cho những ai quá mỏi mệt, quá bận bịu hoặc không biết lo liệu đến độ chẳng thể đến gặp gỡ anh chị em giáo hữu vào các Chúa Nhật hằng tuần. Tâm hồn của chúng để ở đẩu đâu.

Phúc cho những ai thích xét nét cung cách và điệu bộ của các giáo sĩ và của ca đoàn. Tâm hồn của chúng không để ở chính sự.

Phúc cho những tín hữu nào chần chừ khi được yêu cầu và mong được người ta cảm ơn. Ta có thể sử dụng bọn này.

Phúc cho những ai quá dễ động lòng. Hở một chút là họ có thể bỏ đi nhà thờ. Họ là những thừa sai của ta.

Phúc cho những ai tự xưng mình yêu mến Thiên Chúa nhưng đồng thời lại căm ghét tha nhân. Chúng sẽ thuộc về ta mãi mãi.

Phúc cho những ai phá rối đảo điên, phe nhóm, kiện cáo, ý kiến ý cò. Họ sẽ được gọi là con cái của ta.

Phúc cho những ai không có thời giờ cầu nguyện. Họ dễ dàng trở thành mồi ngon cho ta.

Phúc cho các ngươi là những kẻ đang đọc những lời này nhưng tưởng rằng nói về người khác chứ không phải về ngươi. Ta đã sở hữu được ngươi rồi.

– Ma quỉ không ép tôi phạm tội. Tôi là một tội nhân tự bản chất. Cùng lắm là ma quỉ cản trở tôi làm việc lành phúc đức – qua tính nhút nhát, tật chia trí lo ra, sự ngã lòng – hoặc qua sự phê bình chỉ trích hoặc sự hoài nghi của người khác mà thôi.

– Tất cả điều kiện cần và đủ cho những kẻ xấu thành công là những người lành đừng làm gì cả.