Những điều nho nhỏ

933

Rất thường ta chỉ thấy ra
Những gì mình có, khi qua mất rồi
Ta thường quên nói một lời…
Nói tôi ân hận, hay tôi sai lầm
Nhiều khi ta đã tổn thương
Những người mình quí mình thương vô bờ
Ta thường để những dại khờ
Xé tan xé nát ước mơ đời mình
Nhiều khi ta giữ hằm hằm
Những điều vặt vãnh trong tâm trong đầu.
Để rồi tận mãi về sau:
Mới bừng hiểu được vì sao ta mù.

Bởi vì thế, hãy cho mọi người biết
Bạn yêu thương quí mến họ biết bao.
Hãy nói ngay, nói những lời tha thiết
Vì mai đây sẽ trễ mất thì sao?

Hãy trân trọng những gì bạn đang có
Và biết ơn những điều nhỏ trong đời
Điều tầm thường, điều nhỏ bé mà thôi…
Nhưng đó lại là kho tàng vô giá.

Bernard Edmonds

Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Mt 10,37-42