Ta là sự sống

1111

Sống !

Xin bạn nhìn qua một con đường trong thành phố Saigon…

Người ta đi đâu mà như quay cuồng thế kia ? Kẻ đi bộ, người đi xe… đi trở lên, đi trở xuống… đi tứ sáng đến trưa, đi từ trưa đến tối…

Người ta đi tìm sự sống đấy.

Đúng thế.

Người ta muốn sống, người ta thích sống lâu, người ta đi xuôi về ngược tranh đấu để sống còn mãi mãi…

Và thực tế cho thấy người ta ham sống hơn ham vàng như người ta thường nói: mạng sống hơn đống vàng.

Nhưng khi có người thắc mắc hỏi: Người ta nhờ đâu mà có sự sống đó ! Người đời không ai giải đáp nổi.

Đây là lời thú nhận của nhà khoa học trứ danh Georges Claude:

“Không ai có thể đi ngược lên tới đệ nhất nguyên nhân như sự hiện hữu và điều hòa vạn vật, bí nhiệm tư tưởng và đời sống. Thật chỗ nào cũng bí nhiệm. Khoa học có nhiều lý do chứng tỏ sự thiếu sót của mình”.

Người đời thú nhận không gỉai đáp nổi bí nhiệm sự sống.

Thì đây Chúa Giêsu trả lời:

– Ta là sự sống. (Jn 14,6).

Câu quả quyết chứng minh Chúa là người sống bất diệt của muôn loài, đặc biệt là loài người, sự sống chính bởi Người mà phát sinh, Kinh Thánh quả quyết như thế (Jn 1,4)

 Là nguồn sự sống, Chúa Giêsu không chỉ ban cho loài người sự sống tự nhiên: như sinh ra, lớn lên, đi đứng, làm lụng, nói năng, cảm xúc, suy nghĩ, ước muốn… mà đặc biệt nhất là Chúa ban cho con người thông phần sự sống siêu nhiên của Chúa.

Ban cho người đời sự sống của Thiên Chúa, đó là lý do chính yếu của việc Ngôi Hai làm người như lời Chúa Giêsu tuyên bố:

– Ta đến để ban cho họ sự sống  (Jn X,10)

Là Kitô hữu, bạn có rhể hiểu được sự sống siêu nhiên tức là sự sống Chúa Kitô thông ban cho linh hồn bạn chăng ?

Bạn thử đem một viên thủy tinh đưa ra ánh sáng mặt trời, bạn sẽ vui thích nhìn viên thủy tinh ấy chói ngời ánh sáng…

Đây bạn lấy một thỏi sắt, bạn bỏ vào giữa than hồng, bạn thấy gì ? Chỉ thấy lửa, lửa hồng rực sáng bao bọc thỏi sắt đến nỗi không ai nhìn thấy sắt đâu nữa…

Đó chính hình ảnh linh hồn sống trong sự sống của Chúa Kitô, thường gọi là ơn nghĩa thánh.

Là nguồn sự sống bất diệt, Chúa Giêsu vào đời để ban cho người đời được sáng chói, được nóng hồng trong sự sống của Chúa Kitô như thủy tinh dưới ánh sáng mặt trời, như thỏi sắt giữa lửa hồng đó không ?

Vậy thì ban hãy sống với Chúa Giêsu, sống vì Chúa Giêsu và sống luôn luôn trong tình yêu của Chúa

Bạn hãy tin Chúa là người tâm phúc nhất của bạn, và chỉ có Chúa, chỉ có một mình Chúa bạn có thể tín nhiệm hoàn toàn, Chúa là người chữa bạn trong phép giải tội. Chúa là người nuôi bạn bằng bánh thánh.

Rồi như thế bạn sẽ thâu nhận được sự sống bất diệt vì lời Chúa sẽ thực hiện nơi bạn. “Ta là sự sống“

Ai tin Ta dù có chết cũng sẽ được sống”.

(Jn XI,25)