Quả táo

3560

Hai anh em nhìn trái táo hồng to một cách khác thường. Bà mẹ nói với đứa em:

– Con hãy chia trái táo cách thân tình với anh con đi. Mẹ để dành cho hai con đó .

Cô em gái không đợi mẹ mời lần thứ hai nhưng cô ngập ngừng hỏi:

– Mẹ, thân tình nghĩa là gì ? 

– Nghĩa là chia quả táo thành hai phần, đưa phần lớn cho anh và con phần nhỏ hơn.

Cô bé quay lại nhìn quả táo vớt một chút suy nghĩ. Đột nhiên, với điệu bộ quảng đại, cô đưa quả táo cho người anh và nói:

– Này, anh. Anh hãy chia nó một cách thân tình đi.

“Ôi, tôi những ước mong một giáo hội nghèo khó, một giáo hội cho người nghèo.” Phanxicô