Sửa lại nhà thờ

1249

Tại một xứ đạo kia, người ta quyết định mở một cuộc lạc quyên để sửa lại mái nhà thờ, các rui mè đã mục nát, các viên ngói hay rớt xuống, sợ nguy hiểm cho các tín hữu.

Sau khi trình bày lý do, người ta chọn một người để “khai sổ”. Để có người làm gương cho những người khác, người ta mời một tín đồ vốn là một thương gia giàu có đang ngồi ẩn mình phía sau một cây cột. Ông này giàu (nhưng nổi tiếng keo kiệt), ông đứng lên hứa: 

– Tôi xin dâng 5 đô-la.

Mọi người đều ngạc nhiên “ồ”, ông nhà giầu này mà “mở hàng” như thế thì chắc cuộc lạc quyên hôm nay sẽ chẳng được bao nhiêu. Thình lình, một viên ngói  trên mái rơi xuống trúng ngay trước mặt ông tín đồ giàu mà keo kiệt. Tưởng bị Chúa phạt, ông vội la lớn: 

– Không, tôi xin hứa dâng 500 đô-la .

Và rồi….Người ta nghe tiếng cầu nguyện vang lên trong nhà thờ: Rớt nữa đi Chúa, rớt nữa đi Chúa ơi !