Nhìn bên ngoài

980

Thánh Giáo Hoàng Piô V, lúc còn là thầy dòng, được bề trên sai đến Roma có việc. Người ăn mặc đơn sơ khiêm tốn, trong khi những người sống trong triều đình Roma thì sang trọng. Lúc ấy Đức Giáo Hoàng đã qua đời và chưa chọn được Giáo Hoàng mới. Các thầy cùng dòng với người ở Roma thấy người đến thì nói chơi cách khinh rẻ: “Bộ thầy đến Roma để chờ coi các Đấng Hồng Y có chọn thầy làm Giáo Hoàng chăng?”. Song việc đã xảy ra y như lời. Lời chế giễu ấy đã trở nên sự thật. Người được chọn làm Giáo Hoàng và làm Thánh nữa.

Chớ coi bề ngoài mà xét bề trong dễ lầm vì thường thùng rỗng thì khua lớn, thường dốt hay nói chữ, nghèo hay làm sang, nhỏ hay làm phách. Còn người giỏi, giàu thật, uy quyền thật ít tỏ mình ra.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng, việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo, thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra; vì mọi việc được tỏ bày, đều là sự sáng. Bởi thế, thiên hạ nói: “Hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi”. Ep 5, 8-14