Khắc ghi trong tim

1028
LoiChua

Hôm ấy, một nhà thừa sai gặp một cậu bé người Ả Rập trên đường từ trường về nhà. Nhà truyền giáo hỏi:

– Sao hôm nay con học thêm được gì về sách Coran?

 Mắt cậu bé sáng lên và mau mắn đọc thuộc lòng những câu trích từ sách Coran là sách thánh của cáe tín đồ Hồi giáo. Nhà truyền giáo nói thêm:

– Bây giờ, con thử viết những lời đó trên đất để cha có thể hiểu được dễ dàng hơn và học mau thuộc hơn không?

 Cậu bé đáp:

– Thưa cha, không được! Lời Thánh phải được viết trong trí và ghi khắc trong lòng chứ không thể viết trên đất được.

Câu trả lời đơn thành của cậu bé mang một ý nghĩa rất sâu xa, và nói lên lòng tin của cậu về giá trị của lời Kinh thánh.