Kitô hữu là ai ?

561

Kitô hữu là người bạo động, nhưng không hành hung kẻ khác.
J.Cl.Bareau.

Gandhi bảo rằng: “Tình yêu phải tiêu diệt hận thù. Nếu hận thù không bị tiêu tan, ấy là vì tình yêu không đủ mạnh”. Vì thế người ta phải ép mình tuyệt thực, không phải để làm áp lực, kích động quần chúng, mà để thanh tẩy mình cách quyết liệt. Người Kitô hữu sẽ làm gì để sám hối? Người Hồi giáo ăn chay suốt cả tháng trời, còn chúng ta thì làm nũng, nhõng nhẻo sao? Phải dùng sức mạnh mới chiếm được nước Trời, hay chỉ cần sống tiện nghi đầy đủ?