Cần gì ?

776

Ai không cần gì, sẽ thiếu hết mọi sự.
Marie Noel.

Những người không tin, sống bên cạnh tôi, họ không cần đến Thiên Chúa. Họ có đủ tất cả: nào là sắc đẹp, vẻ kiều diễm, trí khôn, tài năng, nào là bạn bè quí giá, danh vọng… Chỉ thiếu có một điều: đó là sự đói khát. Lẽ dĩ nhiên, đó là nỗi khổ lớn của những người sung túc, dư dật.. . Nỗi bất hạnh của con người tự lấy mình no đủ của một tinh thần tự mãn. Trước hang đá Bêlem, những người no say nhún vai rồi trở về ăn Réveillon. Còn những người nghèo thì quì gối và cung phụng cho Trẻ Nghèo thơ bé. Còn tôi?…