Đau khổ – một gia tài

734

Hãy biến đau khổ thành gia tài.
Abbé de Tourville.

Chính nhờ điểm này mà con người khác con vật cả một trời một vực: con người có thể gán cho đau khổ một giá trị…, một con chim bị thương, một chú nai chết, phải gánh chịu số phận của nó. Còn một người già cả bị chứng phong thấp rúc rỉa, một thanh niên đang chết dần, có thể biến đổi những gì đáng nguyền rủa thành vàng bạc. Chỉ cần liên kết với Chúa là khám phá thấy giá trị cứu độ nơi điều đang xảy ra.

Điều này cũng đúng cho những đau khổ về đạo đức, những lỗi lầm đã phạm: nhìn nhận mình tội lỗi, tức là biết rõ hơn: Thiên Chúa giàu lòng xót thương… Trước những đau khổ về thể lý hay đạo đức, trước những thất bại hay bất tín của kẻ khác, tôi có chán nản không?

Lạy Chúa, xin dâng Chúa những nỗi khổ đau này, là gia tài sự nghiệp của con.