Cho đi

725

Cho mà không thương, quả là một điều sỉ nhục.
Raoul Follereau.

Giá trị của hành động xuất phát từ cõi lòng, chứ không phải từ đồ vật đem cho… bà chủ đem cho đồ đạc để nhà kho khỏi chật chội, chứ không phải để xoa dịu túng bấn.

Ông chủ cúng một món tiền để được ghi tên vào tờ báo… cậu trai biếu cô gái nghèo một ít tiền để dành được để khỏi phải đến thăm những người nghèo… tôi hành động dễ dàng hay khó khăn? Lòng tôi đứng về phía nào? Nếu tôi làm những công việc phục vụ trong nhà, phải chăng là để được yên ổn hay là để tỏ lòng thân thiết thực sự? Phải chăng tôi sẽ không cho tiền, nụ cười hay thuốc lá, cốt để được nhiều hơn?

Lạy Chúa, Ngài đã cho hết tất cả vì lòng yêu mến, biết bao lần con đã cho mà chẳng vì yêu thương…