Lễ Trọng, Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (09/12/2019)

677

Giáo xứ Tân Hương mừng Lễ Trọng, Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (09/12/2019)

Thánh Lễ lúc 17h:45p

Xin xem thêm hình ảnh tại đây

Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương