Chúa đến thăm

545

Thiên Chúa đến thăm ta luôn, thế mà ta không ở nhà.
Châm ngôn.

Chúng ta ở đâu? Lúc nào cũng vắng mặt và nghĩ tưởng về quá khứ hay tương lai. Con người bình thường có khả năng đi vào trong mình, nghĩ tưởng về mình, nhờ đó Thiên Chúa có thể xoa dịu con người nên hợp nhất.

Pascal bảo: Mọi tai hoạ đều do con người không biết nghỉ ngơi ở nhà. Không ai mạnh hơn, dịu dàng hơn, hữu hiệu hơn một con người cầu nguyện.