Thánh Giuse Bạn Đức Maria – Quan Thầy Giáo Xứ Tân Hương (19/3/2020)

693

Thánh Lễ Kính Thánh Giuse Bạn Đức Maria (ngày 19 tháng 3, 2020)
Quan Thầy Giáo Xứ Tân Hương, Hạt Phú Thịnh, Giáo Phận Xuân Lộc

Thánh Lễ mừng kính lúc 18h:00 tại khuôn viên tượng đài Thánh Giuse trong Nhà Thờ Giáo Xứ,

Tin Video thực hiện bởi Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương,