Biết sử dụng tiền của

617

Nếu bạn có 2 xu, bạn cứ lấy một xu mà mua bánh, còn xu kia, bạn hãy mua một cánh hoa cho linh hồn.
Một thi sĩ Ba Tư.

Tôi không thể dành hết tất cả làm lương thực cho thân xác, dù là những nhu cầu cần thiết nhất. Tôi phải để dành một phần gia tài, thì giờ, mà lo việc phát triển các giá trị thiêng liêng bên trong tôi… Đàng khác, cơm bánh mà mua được, tôi phải sẵn lòng chia sẻ cho người đói khổ hơn tôi. Những cánh hoa này, khi toả hương thơm cho linh hồn tôi, cũng toả hương thơm cho người khác nữa. Tôi dùng tiền của để làm gì? Tôi có lấy một phần để nuôi dưỡng trí khôn, con tim và linh hồn tôi không? Những loại sách vở, báo chí, cảnh tượng nào làm giàu tâm trí tôi.