Nguyện vọng thứ ba

1184

Có một người không ngừng cầu nguyện với Thiên Chúa, cuối cùng có một hôm, Thiên Chúa hiện ra với anh ta, lại còn nói với anh: “Ta quyết định hoàn thành cho ngươi 3 nguyện vọng, sau đó sẽ không cho ngươi điều gì nữa”.

Người ấy vui sướng đến vang trời chuyển đất lập tức cầu xin nguyện vọng thứ nhất, ông yêu cầu vợ của ông ta chết ngay lập tức, để ông ta lấy một bà vợ khác trẻ hơn và đẹp hơn. Nguyện vọng nầy của ông ta đã được thực hiện. Nhưng trong lễ mai táng, bạn bè thân thiết cùng nhau truy điệu người vợ đã chết của ông ta, lúc nhớ lại quá nhiều những đức tính tốt đẹp của bà ta, thì ông ta bắt đầu hối hận, cảm thấy quyết định của mình quá vội vàng, quá bôi bác.

Ông ta phát giác ra trước đây mình không biết một chút gì về những cái tốt đẹp của vợ mình, tìm đâu cho ra được một bà vợ tốt dẹp như thế nầy chứ ? Cho nên ông ta cầu xin Thiên Chúa cho vợ ông ta sống lại. Nguyện vọng nầy cũng được thực hiện.

Bây giờ ông ta chỉ còn lại một nguyện vọng, lần nầy ông ta không muốn quyết định sai lầm nữa, bởi vì sẽ không có cơ hội thay đổi nữa. Ông ta suy nghĩ tỉ mỉ chu đáo, bạn bè cũng muốn giúp ông ta buôn bán, có người đề nghị ông ta yêu cầu trường sinh bất tử, vĩnh viễn không chết. Nhưng có người khác nói: “Nếu không có mạnh khoẻ, mà vẫn cứ không chết, chẳng lẽ không sợ sao?” ông ta cũng tự nghĩ rằng: “Nếu không có tiền mà chỉ có mạnh khoẻ, thì cũng chẳng có gì là ý nghĩa, nếu không có bạn bè, thì tiền bạc có tác dụng gì chư ?”

Cứ như thế mấy năm trôi qua, ông ta vẫn không có cách gì để hạ quyết tâm yêu cầu : mạnh khỏe, tiền tài, quyền thế, tình yêu ? Cuối cùng ông ta nói với Thiên Chúa: “Xin nói cho con biết phải yêu cầu đìêu gì ạ ?” Thiên Chúa hiểu rõ chổ khó khăn của ông ta, thì cười nói với ông : “Thì cầu xin cho ngươi cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại!” De Mello

Chúng ta có một quyền, đó là quyền được cầu nguyện; Thiên Chúa có toàn quyền, nhưng quyền sử dụng nhiều nhất chính là ban ơn.

Đọc trong toàn bộ Thánh kinh, chúng ta thấy Ngài chỉ có ban ơn và ban ơn mà thôi. Có người nói: đôi lúc cảm thấy không biết nên cầu nguyện xin cái gì với Chúa đây ?! Bởi vì tiền bạc đã có, hạnh phúc đã có…cái gì cũng có cả, thì cầu xin cái gì chứ? Cũng có người nói: đôi lúc cảm thấy nản lòng khi cầu nguyện, vì tâm hồn lo toan nhiều thứ quá, lo cơm ăn áo mặc, lo con cái bệnh hoạn, lo thất nghiệp.v.v…… Những lý do nầy rất là chính đáng, ai cũng có như thế cả, nhưng bởi vì như thế, cho nên Thiên Chúa muốn chúng ta phải luôn cầu nguyện. Không những Ngài ban cho chúng ta tự do cầu xin 3 nguyện vọng, mà từng giây phút Ngài luôn ban ơn cho mọi người, nếu lời cầu xin ấy có ích lợi cho linh hồn của họ.

Nhưng kiểu mẫu cầu xin lý tưởng và đẹp lòng Thiên Chúa nhất chính là kinh “Lạy Cha”. Đôi lúc chúng ta không biết cầu xin gì cả, thì cứ đơn sơ mà nói với Chúa: “Lạy Chúa, con chẳng biết cầu nguyện gì cả, chỉ nương theo lời dạy của Chúa đề cầu nguyện mà thôi: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,…xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha nợ những người có lỗi với chúng con…” (Mt 6, 9-13). Cứ cầu xin như thế, thì thử hỏi có người cha nào mà không thích nghe chứ ? Nguyện vọng nào lại không được đáp ứng chứ?