Cầu nguyện ư ?

831

Bạn cầu nguyện không đủ. Bạn có vẻ khó chịu về việc cầu nguyện. Bạn nên nuôi dưỡng việc cầu nguyệ cho điều hoà.
Bernanos.

Một số Kitô hữu giống như những đứa trẻ lớn quá nhanh. Vì sợ đến chậm, sợ không được góp phần xây dựng thế giới, sợ những người đương thời không hiểu được ngôn ngữ, nên họ luôn luôn hiếu động. Dù thân hình to lớn, họ vẫn như hụt hơi, vàng võ và mỏng dòn. Họ ăn uống kém quá. Những vấn đề của họ, họ không lãnh hội được, đã trở thành những ung nhọt, thần kinh họ căng thẳng, họ mất ngủ… Cần phải bồi bổ mình cách cân xứng với những điều ta phải chịu đựng.

Cầu nguyện là một thứ bánh hằng sống mà tôi có quyền đòi hỏi, bởi vì con người đâu chỉ có sống của ăn vật chất.