Thiên nga

846

Con thiên nga ấp trứng 50 ngày, sưởi ấm chúng với sức nóng gấp 10 lần, thì chỉ còn là cái trứng khôn đét.
N.Polet.

Công trình nào cũng đòi hỏi có thời gian. Cần phải tôn trọng nó. Không gì có thể thay thế được, dù là lười biếng dù là ép uổng cũng vậy. Trong đời sống thiêng liêng, biết những điều ta muốn nêu lên những mục đích rõ rệt và hành động theo ân sủng của Thiên Chúa, tức là để cho kế hoạch của Thiên Chúa được chín mùi trong con người của ta, là tôn trọng những kỳ hạn của nó.

Bản thân tôi hay nản lòng, vì tôi muốn đủ chuyện, muốn được ngay lập tức. Lòng tôi nôn nóng, như thể muốn thách thức lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, kiên nhẫn một cách phi phàm, không biết mệt mỏi. Lòng kiên nhẫn đó luôn bắt đầu lại công trình Người muốn thực hiện từ cuộc sống của tôi.