Bốn quân tử

1182

Mai, Lan, Cúc, Trúc, vì để giành chức vị vua trong các loài hoa, nên chúng nó đều xử dụng các loại thủ đoạn để chèn ép lẫn nhau, và giở mọi thủ đoạn xấu xa.

Chim hạc hỏi Chúa Tạo Vật: “Lạ thật, họ không phải là 4 quân tử sao ? Bình thường thì phong độ thanh thoát, khiêm tốn, hòa nhã, có lễ nghĩa, tại sao bây giờ lại trở thành như thế chứ ?”

Chúa Tạo Vật trả lời: “Phải hay không phải là quân tử, chỉ có đem cám dỗ để trước mặt họ, thì bản tính tự nhiên sẽ…lòi ra !”

Các thánh cũng bị cám dỗ triền miên, có khi còn bị cám dỗ dữ dội hơn những người thường nữa là khác. Chúa Giêsu đã xác nhận điều này: “Ma quỷ sẽ sàng các con như sàng gạo”. Chúng sàng cho đến khi lọt khỏi sàng mới thôi. Như thế, có thể nói được rằng các chước cám dỗ không buông tha bất cứ ai. Chúng sẽ bám riết con người cho đến chết. Chính Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ, nhưTin Mừng hôm nay mô tả. Mặc dầu Ngài thực sự là Thiên Chúa, nhưng đồng thời Ngài cũng hoàn toàn là con người như chúng ta, nên “Người cũng phải chịu trăm chiều thử thách y như ta” (Dt 4,15). Có điều đặc biệt là dù bị cám dỗ về “mọi phương diện” như chúng ta, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ sa chước cám dỗ. Ngài không bao giờ phạm tội. Ngài đã chiến thắng, chiến thắng vẻ vang trước mọi cơn cám dỗ và luôn trung thành đi theo đường lối của Chúa Cha cho đến cùng.

Trong cuộc sống, không ai được miễn trừ cám dỗ. Thắng vượt được cám dỗ sẽ làm cho đời sống đức tin chúng ta được trưởng thành, và trung kiên thi hành ý Chúa. Trong ý nghĩa đó, cám dỗ giúp thanh luyện ý chí, thanh luyện đức tin, đức cậy của chúng ta. Cám dỗ giúp con người chúng ta biết sống khiêm nhường và biết cậy trông vào Chúa cũng như vào ân sủng của Ngài hơn. Cám dỗ còn giúp ta lập công phúc nhờ chiến thắng các cơn cám dỗ đó.