Vì nghi ngờ

1192

Billy Graham cũng có lúc nghi ngờ. Năm 1949, lúc đó Billy Graham được 30 tuổi đã làm thế giới lưu ý qua các buổi truyền giảng bắt đầu ở Los Angeles. Theo hồi ký của ông viết, ông Templeton, người trở nên nhà truyền giáo nổi tiếng trước ông Graham 15 năm, người xây dựng một Thánh đường với 1200 chỗ ngồi, đã đưa ra nhiều câu hỏi thần học mà ông Billy Graham không đủ thông minh, kiến thức thần học để giải đáp. Ông viết:

“Sự nghi ngờ, thắc mắc tràn ngập lòng tôi. Tôi dùng Kinh Thánh để tìm câu trả lời.  Tôi cầu nguyện van nài Chúa giúp tôi”. Cuối cùng, với lòng nặng nề  ông rảo bước dưới ánh trăng tại vùng núi San Bernardino. Tay cầm chặt quyển Kinh Thánh, ông quỳ gối và thú nhận với Chúa rằng ông không thể giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi, những nghi ngờ trong lòng của ông cũng trong lòng người bạn của ông là Templeton.

Ông viết tiếp: “ Tôi cố gắng tiến lên ngang bằng với Đức Chúa Trời nhưng thất bại, có nhiều điều vẫn không thể trả lời. Sau cùng tôi cầu nguyện như sau:

“Lạy Cha, con sẽ chấp nhận mọi điều qua lời của Cha bằng đức tin. Con sẽ để đức tin của con vượt lên trên những câu hỏi, nghi ngờ và con tin rằng quyển Kinh Thánh này là lời của Chúa”.

Ông đứng lên ràn rụa  nước mắt và ông nhận ra quyền năng của Đức Chúa Trời bao phủ con người ông, điều mà bao lâu nay ông chưa từng có cảm giác đó. Ông nói: “ Không phải tất cả nghi ngờ của tôi đều được Chúa trả lời nhưng một cây cầu lớn đã bắt ngang và tôi bước qua. Tôi không còn bận tâm đến những nghi ngờ chưa có câu trả lời. Nó đã từng làm cho tôi gần như mất cả tâm thần của tôi một thời gian khá lâu. Lòng tôi, trí óc tôi cho tôi biết rằng tôi vừa chiến thắng trong một trận đấu tâm linh.

Trong khi đó ông Templeton vẫn tiếp tục sống nặng trỉu với những nghi ngờ trong lòng vá cuối cùng ông bỏ công tác mục vụ, di chuyển sang Canada và trở thành một nhà bình luận và viết tiểu thuyết vô thần.

Nghi ngờ là điều không ai tránh khỏi trên bước đường theo Chúa. Nhưng đừng giữ mãi trong lòng.

Gioan 11.16 có viết: Lúc đó Chúa Jesus và các môn đồ đang ở gần vùng Giê-ri-cô. Khi Chúa Jesus quyết định đi đến Bê-tha-ni, các môn đồ nhắc Chúa Jesus rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao!. Họ muốn nói: bây giờ trở về đó khác nào đi tự tử rồi!. Nhưng Chúa Jesus vẫn quyết định đi. Các môn đồ lộ vẻ không vừa lòng với quyết định táo bạo đó.  Bấy giờ Tôma bước ra sân khấu và tuyên bố “Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài!”

Một câu nói ngắn nhưng biểu lộ một sự can đảm phi thường. Câu nói ngắn gọn nhưng nó bày tò tình yêu thương, lòng trung thành,  sự tuyệt vọng cùng với sự hy sinh và cương quyết dứt khóat. Có thể qua lời tuyên bố này, chúng ta thấy Tôma hiểu rõ việc gì sẽ xảy ra tại Jerusalem hơn các môn đồ khác. Và sự can đảm này có thể dùng để giải thích sự nghi ngờ của ông sau này.