Bài thơ vô danh

1036
myosotis

Tôi đã xin Chúa cất khỏi tôi sự kiêu hãnh. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng không phải Ngài là Người cất khỏi, nhưng chính tôi mới là người phải phấn đấu để thắng vượt nó.

Tôi xin Chúa làm cho đứa con tàn tật của tôi được lành lặn. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng tinh thần mới cần lành mạnh, còn thể xác chỉ là tạm bợ.

Tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn. Và Ngài đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng kiên nhẫn là hoa trái của thứ thách, và Ngài sẽ không ban cho tôi hoa trái ấy mà để tôi tự tìm lấy.

Tôi đã xin Chúa cho tôi được hạnh phúc. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng Ngài ban ân phúc cho tôi, còn hạnh phúc hay không là tuỳ thuộc ở chính tôi.

Tôi đã xin Chúa gia tăng tinh thần cho tôi. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng tôi phải tự mình lớn lên, nhưng Ngài sẽ cắt tỉa để tôi sinh nhiều hoa trái hơn.

Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng đau khổ làm cho tôi được cách xa với những bận vướng trần gian và đem tôi đến gần Ngài hơn.

Tôi đã hỏi: “Liệu Ngài có yêu tôi không?” Và Chúa đã trả lời: “Có”. Ngài nói rằng Ngài đã ban cho tôi Người Con Duy nhất, Đấng đã chết vì tôi, và một ngày nào đó, tôi sẽ được lên Thiên đàng. Và tôi đã tin.

Tôi đã xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân như Ngài yêu thương tôi. và Chúa đã nói: “Cuối cùng, con đã xin ‘đúng’ điều Ta chờ đợi”.

Ngài nói “không” khi chúng ta xin cho được khoẻ mạnh và bệnh hoạn vẫn cứ bám lấy chúng ta.

Ngài nói “không” khi chúng ta xin cho được thành công, và thất bại vẫn đến với chúng ta.

Ngài nói “không” khi chúng ta xin được cơm bánh, của ăn hằng ngày, và đói khổ vẫn mãi cấu xé chúng ta.

Tuy nhiên, qua những cái “không” ấy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Tình yêu của Người thật nhiệm mầu, thẳm sâu vô vàn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được Tình yêu Chúa mỗi khi chúng con nhìn lên cái chết ô nhục đau thương của Người Con Duy Nhất của Chúa trên thập giá. Và cũng giống như Người Con ấy, xin cho chúng con vẫn tiếp tục dâng lời chúc tụng Chúa ngay giữa những niềm đau tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nổi. Và giữa trăm nghìn đắng cay chua xót, xin cho chúng con cũng biết thốt lên lời xin tha thứ như Người. Mãi mãi chúng con xin được luôn phó thác như Ngài.”

Sưu tầm