Lời nói vị tông đồ

1277

Năm 1878 lúc còn trẻ tuổi, Đức cha Augouard đi giảng đạo ở một vùng Phi Châu, một sĩ quan cho Ngài hay: với khí hậu nóng của trời Phi Châu, Ngài chỉ chịu dựng được hai năm, rồi sẽ phải rút lui. Ngài trả lời: chúng tôi đến đó không phải để sống mà để chết, nên nóng hay rét không thành vấn đề.

Làm linh mục được Chúa sai đi với tinh thần tông đồ các Ngài chấp nhận mọi hoàn cảnh. Nhưng cũng không ít những vị vẫn mơ ước địa vị, bằng cấp, giầu sang. Luồn cúi, Nịnh bợ Bề trên để được đi những họ đạo lớn nhiều hoa lợi, Kết phe cánh, phân biệt, kỳ thị để chiếm những vị trí quan trọng trong giáo phận.

Thật uổng công có linh mục tài đức, đầy đủ điều kiện được sai đến một họ đạo miền quê hẻo lánh Ngài lại không đi, chê họ nhỏ, không có tiện nghi điện nước ! Vậy làm linh mục vì ai, để làm gì ?

Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! “6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Lc 10, 1-12.17-20