Hai con bồ câu

723

Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống đau khổ ngẩn ngơ mà đau xót ngậm ngùi vì mình hại chết vợ mình.
Bài học rút ra: ”Trị” người cộng tác một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

Đức Giêsu lại nói: Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! Lc. 6.42

Bao dung hơn với tha nhân, và nghiêm khắc hơn với chính mình. Không coi cái xà của mình nhỏ hơn cái rác của anh em. Không thổi phồng tội người khác, không thu nhỏ lỗi của mình.
Khiêm tốn sửa mình trước khi góp ý cho tha nhân.