Sống thế nào

676

Đó là, hiểu theo nghĩa Đạo. Còn, ngoài đời thì người đời hiểu sự việc theo truyện kể rất như sau:

“Truyện rằng:
Ngày nọ, có chàng thanh niên đến hỏi đức Phật:
– Kính bạch Tôn giả, cha con vừa chết. Xin Ngài đến cầu nguyện cho ông được lên thiên đàng. Ngài là bậc tài năng, đức-độ chắc chắn sẽ làm được việc này.
Đức Phật trả lời:
– Con xuống chợ mua cho ta hai nồi đất nung và một ít bơ.
Nghĩ rằng Phật có bùa phép giúp được cho cha mình, chàng trai lật đật xuống chợ mua bơ và nồi đất. Khi mang về, đức Phật bảo:
– Bỏ đá vào một nồi, và bơ vào một nồi khác, xong thẩy cả hai xuống nước.
Cả hai cái nồi đều chìm xuống nước. Xong đâu đấy, đức Phật lại khiến bảo chàng trai đập vỡ hai cái nồi đất ấy đi. Lập tức, chàng trai liền thấy bơ nổi lên trên mặt nước, còn đá sỏi ở trong nồi đất kia vẫn nằm yên dưới đáy ao hồ. Bấy giờ, đức Phật mới lại nói:
– Nhanh lên đi con, hãy ra mời các thầy tu đến và xin các thày tụng niệm làm sao cho cả bơ đều chìm xuống đáy hồ và mọi đá sỏi làm sao đó đều nổi lên.
Cha của người thanh niên kia đã chết thật rồi, nếu ông sống cuộc đời tốt lành hạnh đạo, thì linh hồn ông ắt sẽ nhẹ như bơ, rồi từ đó, sẽ lên thiên đàng dễ như chơi. Trái lại, linh hồn của ông nặng như đá, chắc đã chìm nghỉm xuống tận địa ngục. Không một thứ quyền năng nào của các bậc tu sĩ trên thế giới này, có thể đảo ngược điều đó.
Kể thế rồi, người kể bèn chua thêm một giải-thích áp-dụng cho đời người là: sống ở đời, nếu có tinh-thần yêu-thương đùm bọc thì cơ thể của người ấy sẽ nhẹ như tơ. Ngược lại, nếu nếp sống của người này cứ nặng chình-chịch như chì, lòng đầy oán-giận hận-thù đằng đằng không chịu tha-thứ, thì tự khắc sẽ chìm dần xuống đáy nước ao hồ, rất bốn mùa.