Kiên tâm bền chí

1280

Robert Bruce, vua xứ Tô Cách Lan sau khi thất trận liên tiếp ông ẩn mình trong một cái hang để trồn quân thù. Binh lính của ông kẻ thì chết người thì bị thương, người khác phải trốn chạy thoát thân. Trong mệt mỏi và hoàn toàn thất vọng ông đã thốt lên:

– Chiến đấu làm chi nữa cho vô ích. Kẻ thù của ta đã quá mạnh.

Chính lúc vô cùng tuyệt vọng ấy, ông nhìn thấy một con nhện giăng tơ giữa hai tảng đá. Nó cột một đầu tơ vào tảng đá bên này, rồi quăng mình qua tảng đá bên kìa, nhưng lần nào cũng không lao tới. Ông ngồi xem nó hồi lâu, con thện cứ thử làm lồi lại hỏng, không biết bao nhiêu lần. Ông tự nhủ với lòng mình.

– Con nhện này thật kiên nhẫn và can đảm. Nếu nó giăng được sợi tơ này thì ta cũng phải đem quân tiếp tục giao chiến.

Quả thật, con nhện nhỏ bé lại kiên nhẫn quăng mình và lần này nó đã lao tới  tảng đá bên kia rồi bình tĩnh cột đầu tơ vào.

Nhà vna đứng bật dậy và la lên:

– Hỡi con nhện bé nhỏ cám ơn mi đã cho ta bài học quí báu này. Ta sẽ đi cứu xứ Tô Cách Lan của ta một lần nữa.

Với sự quyết tâm mãnh liệt, vua đã kéo quân ra trận giao chiến với quân thù. Cuối cùng đã thắng trận vẻ vang cứu lấy tổ quốc Tô Cách Lan của ông.

Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Gc 5, 7-10