Hãy nhìn kỹ đi

932

Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ, vị anh hùng trong cuộc chiến tranh giải phóng nô lệ, bãi bố chế độ chủ nô và duy trì sự thống nhất của Hoa Ky. Ông bị ám sát vào tháng 4-1865. Thi hài của ông được đưa từ thủ đô Hoa Kỳ về tiểu bang Illinois. Dân chúng đón tiếp trọng thể trong vài tiếng đồng hồ tại Cheveland thuộc tiều bang Ohio. Trong đoàn người diễu hành di theo linh cữu, có một phụ nữ đa đen bồng đứa con nhỏ trên tay. Khi đến gần thi hài vị tổng chống, bà mẹ liến nhấc cậu bé lên và nói:

 – Con ơi! Hãy nhìn kỹ, nhìn kỹ đi, người này đã chết cho con đó .

Đức Kitô chết vì tội lỗi chúng ta.

Ý định cứu độ nhiệm mầu bằng cái chết của Người Tôi Tớ Công Chính (Is 53,11) đã được loan báo trước trong Kinh Thánh như một mầu nhiệm Cứu Chuộc phổ quát, giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Trong một lời tuyên xưng đức tin (1 Cr 15,3), Phaolô tuyên xưng rằng Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Cái chết của Đức Giêsu đã hoàn tất cách đặc biệt sấm ngôn về Người Tôi Tớ đau khổ. Chính Đức Giêsu đã trình bày cuộc sống và cái chết của mình dưới ánh sáng “Người Tôi Tớ đau khổ”. Sau Phục Sinh, Ngài đã giải thích Kinh Thánh cho các môn đệ Emmau theo kiểu đó, rồi cho các Tông Đồ cũng vậy. (Số 601).