Tấm ảnh gia đình

976

Dan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Dan có rất rất nhiều việc phải làm: Hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần…

Dan kể chuyện, có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh.

Do đó, Dan buộc phải thu xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan một bức vẽ:

– Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình.

Dan xem bức tranh rồi hỏi:

– Thế tôi đâu?

– Đó là lí do tôi mời anh đến đây – Cô giáo nói – Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh.
Một cú đấm cũng không làm Dan đau như lúc ấy. Từ lúc đó, Dan đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt.

Còn bạn, bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không? Hay bạn quá bận rộn hoặc thờ ơ?

Công Đồng Vaticanô đã dạy :

« Nhờ sức thiêng của bí tích Hôn phối, các đôi vợ chồng kitô giáo biểu hiện và tham dự mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu của Chúa Kitô và Giáo Hội (x.Ep 5,32). Họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, phát sinh ra gia đình, nơi các công dân mới của xã hội loài người được sinh ra, và nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Tẩy, họ trở nên con cái Chúa ».

Như vậy, gia đình là nơi Thiên Chúa đến với con người, gặp gỡ, ban ơn và nâng họ lên địa vị làm con Chúa. Thánh Phaolô đã xác quyết điều nầy : « Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Người đến trong lòng anh em. Thánh Thần ấy kêu lên Abba , nghĩa là Lạy Cha. Cho nên anh em không còn là nô lệ, mà là con, và nếu là con, thì cũng là người thừa tự, thể theo ý muốn của Thiên Chúa »(Gl 4,6-7).

Được trở nên con cái Thiên Chúa, chúng ta được kết hợp mật thiết với Người, đến nỗi có thể nói : không phải chúng ta sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta (x.Gl 2,20). Sự liên kết mới nầy tạo nên giữa các thành phần trong gia đình một tình huyết thống thiêng liêng mà Chúa Giêsu đã xác quyết, khi Người gọi những kẻ nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa là cha mẹ, là anh chị em của Người (x.Lc 8,21).