Bỏ thân mình

959

Tự đem cơ thể mình ra để thí nghiệm một loại thuốc chủng mới, nhất là loại thuốc chủng này có siêu vi HIV, là một hành động hết sức can đảm, đáng cho mọi người khâm phục. Đó là lời ca ngợi của nhiều nhà khoa học chuyên khảo cứu về chứng bệnh AIDS, khi được biết bác sĩ Daniel Zagury, thuộc viện đại học Pierre & Marie Curie ở Paris, đã đem thuốc chủng AIDS chích vào cơ thể mình. Bác sĩ Zagury đã làm thí nghiệm táo bạo này trung tuần tháng 3.1987.

Tuy chưa có được các kết quả đầy đủ, cuộc thí nghiệm của bác sĩ Zagury cho thấy rằng mặc đù loại thuốc chủng mới này không thể ngăn chặn hội chứng AIDS, thứ hội chứng làm suy giảm và tiêu diệt hệ thống chống lại các bệnh tật bên ngoài luôn có sẵn nơi cơ thể con người, nhưng ít ra thuốc chủng này cũng có được hai kết quả khả quan: 

– Nó có khả năng gây phản ứng trong cơ thể làm cho cơ thể tạo ra kháng tố chống lại được một vài loại siêu vi HIV khác nhau.

– Thuốc này có thể gọi được là an toàn, không gây các tác dụng phụ nguy hiểm nào cho người sử dụng.

Hành động hy sinh của bác sĩ  Zagury nhắc nhớ chúng ta nhớ đến hành động của Chúa Giêsu.

Thánh Kinh chép rằng: “Hầu như không ai chết vì người công chính hoặc họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta…  ” (Rm 5, 78).