Ba hạng người

1312

Người ta nói trong bất kỳ xã hội nào, kể cả trong các giáo xứ, đều có ba nhóm người. Một nhóm xắn tay xông vào công việc; một nhóm nữa đứng xem người khác làm việc; và đa số là chẳng cần biết việc gì đang xảy ra!

Một đoàn người khởi hành chinh phục một ngọn núi. Khi vừa đến chân núi, một số người đã cảm thấy mỏi mệt. Những người này lấy làm tiếc vì họ đã đến, và thế là họ quyết định ngồi ở chân núi để chờ đợi.

Hai phần ba số người trong nhóm tiếp tục leo lên, nhưng tới nửa chừng, khi vừa gặp một khoảng trống bằng phẳng, họ dừng lại ở đó để nghỉ chân. Thật là một ngày đẹp trời, thế là một nửa số người quyết định lưu lại điểm này để phơi nắng và thưởng ngoạn cảnh núi.

Như thế chỉ còn một phần ba số người tiếp tục chinh phục ngọn núi như ý định ban đầu.