Quí hồ tinh bất quí hồ đa

769

Tại một quốc gia đang tiến hành cuộc bách hại Giáo Hội, một nhóm tín hữu đã bí mật họp nhau cầu nguyện. Thình lình cửa phòng mở bật ra vì sức đạp của chiếc giày đinh của một người lính trang bị súng máy. Anh ta nhìn quanh rồi lạnh lùng ra lệnh cho mọi người, “Ai không tin vào ông Kitô thì nhanh chân ra khỏi đây ngay trong lúc vẫn còn thời gian cho các người”.

Một bầu im lặng ngột ngạt, rồi từ từ, từng người một, bắt đầu đi ra cửa. Chỉ còn lại một nhóm người ít ỏi, họ nhận thức rõ việc họ làm. Vì thế, họ quyết định ở lại và chấp nhận tất cả cho dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.

Cuối cùng, người lính đi đến khóa cánh cửa lại, từ từ trở vào, đứng trước mặt những người còn lại. Anh ta mỉm cười rồi nói: “Tôi cũng tin vào Đức Kitô, chẳng thà chúng ta không có những con người như thế còn tốt hơn nhiều”.