Vô cảm

886

Chúng ta phạm rất nhiều tội lỗi không những liên quan đến những điều sai trái, mà còn cả đến những điều thiếu sót. Quyển tiểu thuyết nhan đề The Fall (Sự Sa Ngã) của tác giả Albert Camus có kể lại sự kiện sau đây.

Một luật sư nổi tiếng đang rảo bước trên một con đường của thành phố Amsterdam thì chợt nghe một tiếng kêu cứu vang lên giữa đêm vắng. Ông nhận ra đó là tiếng la của một phụ nữ vừa bị ngã hoặc bị đẩy xuống dòng kênh và đang gào lên kêu cứu. Thế nhưng, khi ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông. Dĩ nhiên, ông ta muốn cứu người, nhưng… một luật sư danh tiếng như ông mà lại dính líu vào những chuyện như thế này sao, sau đó biết đâu còn có những hệ lụy gì nữa, nguy cơ gì nữa… nói cho cùng, nào ai biết sự gì đã xảy ra?

Nhưng trong lúc vị luật sư danh tiếng miên man suy nghĩ viển vông như thế, thì đã quá trễ. Ông ta tiếp tục đi, cố tìm ra đủ mọi cớ để bào chữa với chính mình vì đã không hành động. Camus viết, “Người luật sư đã không đáp lại tiếng kêu cứu chỉ vì ông ta thuộc về một giai cấp phải sống như thế.”