Yêu và hiểu

721

Muốn trí bạn hiểu rõ sự vật, bạn hãy yêu thích trước đã.
E. Galindo.

Tác giả nói thêm: “Cái gì ta thích mà học, thì sẽ không bao giờ quên”. Cậu sinh viên lê chân vào lớp, cô nữ sinh càu nhàu trước một môn học nào đó, sẽ đóng kín trí óc lại và quay không: cối sẽ không xay được bột. Tất cả mọi điều ta học được, có thể trở thành BÁNH cho người khác, dù cho chiếc cối trí óc phải kêu ken két, vì những chiếc bánh xe không được vô dầu mỡ. Tôi có mở lòng để nghĩ tới những người vô danh đến xin tôi bánh không? Tôi có muốn chất chứa tối đa, suốt những năm tháng học tập và sau này nữa không?

Lạy Chúa, có môn học nào con ghét, con sẽ cố mở lòng mở trí ra nhiều hơn.