Hậu quả say sưa

1150

Ngày xưa có con quỉ hiện về  báo cho  một người đàn ông kia biết: gã sắp  chết đến nơi! Nhưng nó lại bảo gã rằng nó có thể cứu gã nếu như gã chịu làm một trong những điều kiện sau:

– Một là giết tên đầy tớ của gã,

– Hai là đánh đập vợ,

– Ba là hãy uống rượu.

Gã kia nghĩ: “Ta không thể giết tên đầy tớ trung thành của ta; đánh vợ thì vô lý  quá. Vậy thì ta uống rượu”

Rồi gã lấy rượu uống, chừng say quá gã đánh vợ. Tên đầy tớ nhào vô can, bị hắn cho một dao chết tốt.

“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời.” (Lc 21,34)

Hãy nghĩ đến những cảnh “chè chén say sưa” “thường ngày ở huyện” đó – mà bạn có phải là một thành phần trong các cảnh đó không? Thay vì tăng thêm tình thân thì ngược lại biết bao hệ luỵ tệ hại nối tiếp sau các cuộc nhậu như thế. Là môn đệ của Chúa Giêsu, hẳn chúng ta sẽ chọn làm theo lời Ngài, không thể rập theo đám đông được.