Biết ơn

843

Đừng ruồng bỏ chà đạp con xuồng đã đưa bạn qua sông.
Châm ngôn Madagascar
Đừng đánh đập vú nuôi. Đừng lăng mạ thầy cô. Đừng khinh chê những nguyên tắc của cha mẹ. Nên lắng nghe câu chuyện của người đã từng chiến đấu. Tất cả những người đi trước tôi và cưu mang tôi, đều là những chiếc xuồng: cần biết ơn và kính trọng. Nhưng cũng đừng đi ngược dòng thời gian. Con xuồng quá khứ chỉ dùng có một lần. Đến phiên tôi, tôi lại phải đóng một chiếc khác để đi xa hơn. Tôi sẽ đóng theo kiểu mẫu nào đây?