Hành động điên rồ

995

Có một người nhà giàu, nhà ở bên cạnh đường ray. Mỗi ngày dều có xe lửa chạy ngang qua nhà. Cứ mỗi lần như thế, con chó Becgiê to lớn oai phong của ông liền sủa ầm lên và chạy đuổi theo xe lửa ba bốn cây số, rồi mới há họng, thè lưỡi ra mà chạy trở về nhà.

Ngày nọ, bà vợ hỏi ông chồng:

– Con chó của chúng ta chạy đi đâu rồi?

Ông lắc đầu trả lời:

– Đuổi theo xe hỏa rồi, nhưng có bao giờ nó đuổi kịp đâu!

Bà đôi co với ông:

– Giả sử nó đuổi kịp thì sao?

Ông đáp lại:.  

– Nếu nó có đuổi kịp cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ nhọc xác mà thôi.   

Một lỗi lầm nhiều người mắc phải.