Con chim què

1925

Một người mua một con chim bạch yến ở cửa hàng bán thú kiểng nọ.
– Ông có chắc là con chim này biết hót không?- Ông ta hỏi một cách hoài nghi.
– Nó là một ca sĩ tuyệt vời đấy.
Khách hàng ra về. Một tuần sau, ông ta xuất hiện trở lại.
– Con chim ông bán cho tôi bị què!
– Thế ông muốn cái gì chứ: ca sĩ hay là vũ công?

Nếu bạn nhìn quanh và thấy những người khác thông minh hơn bạn, có tài ăn nói hơn bạn, khéo léo hơn bạn, mạnh mẽ hơn bạn, hoặc ai đó có vẻ “có nhiều hơn” hoặc “tốt hơn” bạn về nhiều mặt, thì không phải chỉ mình bạn, mà có rất nhiều người cũng đang có suy nghĩ giống như thế. Tuy nhiên, vấn đề chính là việc đó sẽ làm tăng thêm những người chán nản, thất vọng trên thế giới, bởi vì việc tự nhìn thấy bản thân “có ít hơn” hoặc “tệ hơn” người khác, hoàn toàn không phải là một thái độ có ích cho việc nâng đỡ tinh thần.

Trên hết tất cả, hãy nhớ rằng, Chúa công bằng, và khi Ngài ban phát những món quà, tài năng và khả năng, Ngài ban phát cho mọi người, bao gồm cả bạn, điều gì đó đặc biệt. Kinh Thánh nói: “Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12,4). “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người” (Rm 12,6).

Nếu bạn nhìn bản thân mình bằng cái nhìn đúng đắn và thành thật, nhìn vào những ưu thế thay vì những khiếm khuyết, bạn sẽ nhận ra mình có rất nhiều món quà và khả năng mà bạn cảm thấy hạnh phúc vì mình có được – những món quà ấy, Chúa ban cho bạn để “làm tốt những điều gì đó”. Bạn có thể tin chắc rằng ai đó nhìn bạn và những thế mạnh của bạn trong một lĩnh vực nào đó và nghĩ: “Ước gì mình cũng được như thế!”

Sẽ tốt hơn dường nào nếu mỗi chúng ta có thể học biết cảm kích trước những món quà khác nhau mà Chúa ban cho những người khác và không bỏ sót hoặc quên đi những món quà mà Chúa ban cho chúng ta.