Phó thác và phó mặc

1239

Đức Cha Tihamer Ton kể:

Một triết gia kia buồn vì người học trò xuất sắc của mình ngày càng ham suy tư hơn nhưng càng bớt cầu nguyện đi Khi hỏi lý do thì người học trò đáp:

 – Thứ nhất, Chúa biết hết mọi sự, không cần chúng ta nói  Thứ hai, Chúa tốt lành vô cùng, Ngài sẽ cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần. Thứ ba, Ngài là Đấng VÌnh Cửu, lời cầu nguyện của chúng ta chẳng thay đổi được Ngàn

Triết gia không nói gì. Ông đến ngồi dưới bóng cây, mặt buồn bã. Người học trò hỏi:

– Tại sao thầy buồn thế?

– Người bạn của thầy có một thửa ruộng rất tốt, hằng năm sản xuất rất nhiều hoa màu. Nhưng bây giờ ông ta bỏ mặc không chăm sóc gì cho nó nữa .

– Bộ ông ta khùng ư ?.

– Không đâu. Ông còn khôn nữa là đàng khác. Ông nói: Chúa yêu thương vô cùng. Ngài sẽ lo cho tôi mọi thứ tôi cần thế nên chẳng cần làm ruộng nữa. Chúa quyền phép vô cùng, dù tôi không cày xới, Ngài vẫn thừa sức cho nó sinh sản hoa màu.

– Như thế nghĩa là thử thách Chúa rồi còn gì nữa?

– Thì con cũng thế thôi .