Động lực

622

Anh A đi xe đạp, hai chân gắng sức đạp, 1 tiếng đồng hồ chỉ có thể đi được quãng đường khoảng 10 km.
Anh A lái xe ô tô, một chân nhấn vào ga, 1 tiếng đồng hồ có thể đi được quãng đường 100 km.
Anh A ngồi tàu cao tốc, nhắm mắt lại, 1 tiếng đồng hồ có thể đi được quãng đường 300 km.
Anh A ngồi máy bay, ăn đồ ăn ngon, 1 tiếng đồng hồ có thể đi được quãng đường 1000 km.

Kết luận: Cùng một người, cùng sự cố gắng, thế nhưng khác nhau ở bệ phóng, kết quả sẽ khác nhau.

Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông : “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông !” Ông ấy thưa : “Dạ, xin Thầy cứ nói”. (41) Chúa Giêsu nói : “Một chủ nợ kia có hai con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người nợ năm chục. (42) Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nhiều hơn”. (43) Ông Simon đáp : “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn”. Chúa Giêsu bảo : “Ông xét đúng lắm”. (44) Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn : “Ông thấy người phụ nữ này chứ ? ….
(47) Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít“. Lc 7,36-50