Biết đi sớm

1148

Báo ngoại quốc, không biết có bị nhiễm xạ giật gân hay không, đã đưa ra cái tin một chú bé ở Long Beach thuộc tiểu bang Califfornia, mới ra chào đời 14 ngày mà đã biết đi. Chú bé sơ sinh này tự mình đi từ đầu giường này đến đầu giường nọ không cần bàn tay mẹ vịn. Con nít đi sớm là một hiện tượng cổ kim chưa từng có.

Nhưng ngày nay thứ con nít sớm biết du côn, sớm tình tự, sớm xì-ke, rượu chè, lường gạt… đầy dẫy mà ít ai để ý đến mới lạ.

Một đứa con gái 8 tuổi mới học lớp 2 viết thơ cho một thằng con trai cũng cỡ tuổi: Anh ơi, chắc đôi ta không thành quá, nhà anh thì nghèo, còn nhà em thì giầu…

Tội phạm vị thành niên phát triển quá sớm và tăng nhanh nhưng có mấy ai tự trách mình, chỉ đổ cho thời đại và xã hội…

Con nít thời bây giờ như vậy đó. Trẻ em thời nay sớm bị nhiễm độc.

“Lạy Cha, Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha, và trao cho việc trông coi vũ trụ, để khi phụng sự một mình Cha là Đấng Tạo Hóa, con người cai quản mọi loài thụ tạo”.

Con người được tiền định để họa lại hình ảnh của Con Thiên Chúa làm người – “Đấng là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15) để Đức Kitô trở nên trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.

Con người là “một hữu thể có xác có hồn . Giáo lý đức tin xác quyết rằng linh hồn thì thiêng liêng và bất tử, được Thiên Chúa tạo dựng cách trực tiếp.

“Thiên Chúa không tạo dựng con người đơn độc:ngay từ đầu, ‘Ngài sáng tạo con người có nam có nữ’ (St 1,27), sự chung sống của họ đã tạo nên hình thức đầu tiên của sự hiệp thông giữa các ngôi vị”.

Mạc khải cho chúng ta biết tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thuỷ của người nam và người nữ trước khi phạm tộido tình thân nghĩa của họ với Thiên Chúa mà cuộc sống của họ trong vườn địa đàng được hạnh phúc.

Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận.28 Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ.29 Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ,30 ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? 1Cor 12.27