Xin vâng

1618

“Đức Chúa trời thưởng Đức Mẹ trên trời”

Mầu nhiệm vinh quang của Đức Mẹ đó, ai là con cái mẹ mà không sung sướng hãnh diện nhắc nhở và suy niệm ?

Nhưng có người thắc mắc hỏi:

Mẹ Maria được hạnh phúc vinh quang là tại đâu ?

– Phải chăng tại ơn vô nhiễm nguyên tội

– Không !

Chính Chúa Giêsu đã minh chứng điều đó: Hôm ấy, Chúa đang giảng dạy dân chúng, có một bà kêu lớn tiếng giữa đám đông:

– Phúc lộc quá, bà mẹ nào sinh dưỡng được ông tiên tri này.

Chúa đính chính lập tức:

– Phúc hơn ai nghe lời Chúa mà biết thi hành. Chúa như muốn nói:

– Thi hành lời Chúa có phúc hơn làm mẹ Chúa.

Đó là lời Chúa đề cao Mẹ Maria một cách tế nhị. Nghĩa là Mẹ Maria có đáng làm Mẹ Chúa, có đáng Chúa thưởng vinh quang trên trời là do Đức Mẹ đã trung thành thi hành lời Chúa cách tuyệt hảo.

Mà Mẹ Maria thi hành lời Chúa cách nào ?

Xin vâng.

Đó là hai tiếng gọn gàng diễn tả rất đầy đủ đời sống thi hành lời Chúa của Mẹ.

Lời Chúa nói với chúng ta qua nhiều hình thức: do Kinh thánh, do người chung quanh, do hoàn cảnh hiện tại.

Mẹ Maria nhìn Chúa nói, thấy Chúa dạy trong tất cả.

Mẹ quyết định sống trọn đời khiết trinh, nhưng Chúa sắp đặt cho lập gia đình để rồi sinh Chúa cứu thế.

Mẹ xin vâng !

Mẹ sửa soạn một chỗ êm ấm trong gia đình bé nhỏ Nazareth để đón Chúa chào đời, nhưng hoàn cảnh bắt buộc Mẹ phải ra đi về nguyên quán Bethlem và do đó phải hạ sinh Con Chúa ở nơi không cửa không nhà…

Xin vâng !

Mẹ đang sửa soạn trở về tổ ấm, thì một tin sét đánh đưa đến: đi lánh nạn nước ngoài, vì ác vương Herodê hạ lệnh giết hết các trẻ em sơ sinh trong xứ.

Mẹ xin vâng.

Đằng đẵng bao nhiêu năm dài, mẹ phải sống trong cuộc đời cực nhọc lấy mồ hôi đổi chén cơm để dưỡng nuôi con Thiên Chúa…

Mẹ xin vâng.

Sau cùng, con yêu dấu Giêsu phải bỏ gia đình ra truyền giáo để rồi kết liễu cuộc đời phụng sự tha nhân bằng cái chết đẫm máu nhục nhã trên thập giá và Mẹ theo vết máu lên đồi đứng bên đau đớn nhìn con thở hơi sau hết.

Bạn ơi, Đời Mẹ phải chăng là hình ảnh của đời bạn ? Đúng thế ! Chính Mẹ đã sống cuộc đời đen tối đầy chông gai đá sạn như chúng ta tất cả. Nhưng mẹ khôn khéo biến tối ra sáng, đổi đá thành vàng… bằng hai tiếng anh hùng:

Xin Vâng !