Xá giải

1062

Người Công Giáo thường đến thú tội của mình với một linh mục; linh mục sẽ xá giải cho đương sự như dấu chỉ sự tha thứ của Thiên Chúa. Cũng rất thường có mối nguy là các hối nhân sử dụng sự xá giải này như một thứ ‘giấy chứng nhận” bảo đảm cho mình khỏi bị Chúa trừng phạt; vì thế họ tin tưởng vào sự xá giải của một linh mục hơn là vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đây là câu chuyện kể về khoảnh khắc hấp hối của Perugin, một họa sĩ người Ý thời Trung Cổ. Ông quyết định rằng ông sẽ không đi xưng tội nếu chỉ vì sợ bị Chúa phạt. Ông cho việc xưng tội như vậy là một sự báng bổ xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

Không hề biết những gì ông đang nghĩ trong lòng, vợ ông nhắc nhở: “Bộ anh không sợ chết mà chưa kịp xưng tội sao?” Perugin trả lời: “Hãy nghĩ đi, em yêu. Nghề chuyên môn của anh là vẽ tranh, và anh đã vẽ tranh một cách rất lành nghề. Còn nghề của Thiên Chúa là tha thứ; nếu Ngài cũng lành nghề không kém anh, thì anh không thấy có lý do gì để mình phải sợ.”

Anthony De Mello, S.J