Phát minh

1273

Sau nhiều năm cần mẫn làm việc, một nhà phát minh khám phá được cách tạo ra lửa. Ông mang các dụng cụ của ông đến những vùng miền bắc đầy băng giá và giới thiệu cho một bộ lạc ở đó cách tạo ra lửa – đồng thời ông giải thích cho họ những tiện ích của lửa. Người ta thích thú quan tâm tới phát minh mới mẻ này đến nỗi không ai nhớ cám ơn ông. Rồi một hôm, ông lặng lẽ rời họ ra đi. Là một con người cao thượng, ông không mơ ước được người ta tưởng nhớ hay tôn sùng mình. Ông chỉ tha thiết một điều, đó là người ta tận dụng được phát minh của ông.

Dân chúng ở bộ lạc thứ hai cũng sốt sắng nghe ông chỉ dạy. Nhưng các giới chức tôn giáo ghen tị với ảnh hưởng của ông và họ đã thủ tiêu ông. Để lấp liếm tội ác của mình, họ đã cho làm một bức chân dung của Nhà Phát Minh Vĩ Đại và đặt nó lên bàn thờ chính của Đền Thờ. Họ lập ra một phụng vụ để tưởng nhớ Nhà Phát Minh và tôn sùng danh của ông. Người ta chú ý từng li từng tí đến nỗi không một chấm hay phẩy nào trong phụng vụ có thể bị thay đổi hay bỏ sót. Khí cụ làm ra lửa được cung kính cất giữ trong một chiếc hòm – và người ta nói rằng nó sẽ chữa lành bất cứ ai đau yếu mà đặt tay lên nó trong niềm tin.

Chính vị Thượng Tế đảm nhận công việc biên soạn một Tiểu Sử Của Nhà Phát Minh. Nó trở thành Sách Thánh, trong đó tấm lòng nhân ái của Nhà Phát Minh được đưa ra như một ví dụ cho mọi người phấn đấu bắt chước, những việc làm của ông được ca ngợi, tính cách siêu phàm của ông được ấn định thành một tín điều. Quyển Sách được truyền cho các thế hệ tương lai, và các vị tăng lữ có thẩm quyền giải thích ý nghĩa những lời Nhà Phát Minh nói và ý nghĩa của cuộc sống thánh thiện cũng như cái chết của ông. Họ kiên quyết xử tử hay tuyệt thông bất cứ ai đi trệch ra khỏi giáo lý của họ.

Vì quá bận rộn với những công việc đầy ý nghĩa ‘tôn giáo’ như thế, họ hoàn toàn quên mất cách … làm ra lửa!

 Tu viện trưởng Lot đến gặp Tu viện trưởng Joseph và nói: “Thưa Cha, theo khả năng của con, con giữ những luật nho nhỏ, chay tịnh thì cũng chút chút thôi, con cầu nguyện, suy tư và chiêm niệm trong thinh lặng, và trong khả năng mình, con giải phóng được tâm hồn mình khỏi những ý tưởng xấu. Giờ đây, thưa Cha, con phải làm gì nữa?” Vị tu sĩ cao niên đứng lên để trả lời. Ông đưa hai tay lên trời và các ngón tay của ông trở nên giống như mười ngọn lửa. Ông nói: “Hãy chuyển tất cả thành lửa.”

Anthony De Mello, S.J