Sức mạnh

1573

Jim Johnson được ủy thác trọng trách cứu vãn một khách sạn đang làm ăn thua lỗ. Nhiều người đã cố sức, nhưng đều thất bại. Jim quyết định áp dụng một phương thức khác.

Ông đã làm tất cả những gì cần thiết để làm cho khách sạn thịnh vượng trở lại, xét theo quan điểm vật chất và kinh tế, nhưng ông còn bổ sung một phương thế nữa. Mỗi tối, Jim lên một ngọn đồi có thể nhìn xuống khách sạn, và ở đó, ông dành ra một giờ cầu nguyện để nài xin Thiên Chúa chúc lành cho nỗ lực của ông. Ông cầu nguyện cho ban điều hành và cho những người khách. Ông phó thác tất cả dự án của mình vào tay Chúa. Và ông dâng lên Chúa mọi quyết định ông thực hiện. Ông trao đổi với Chúa mọi khía cạnh của công việc điều hành khách sạn. Sau cùng, ông tôn nhận Thiên Chúa là quản lý của khách sạn và nhận mình chỉ là người thừa hành tùy sự an bài của Người.

Chẳng bao lâu sau, tình hình của khách sạn được cải thiện. Nhân sự và phương thức làm ăn của khách sạn như có một bộ mặt mới. Bầu không khí phục vụ ở khách sạn niềm nở hơn, khách đến thực sự được hài lòng, dư luận gần xa rất thuận lợi, và khách sạn trở nên một doanh nghiệp làm ăn thịnh đạt.

Tất cả đều nhờ một con người hằng ngày đã biết đặt mọi sự vào bàn tay của Thiên Chúa.

– Đức Mẹ Medjugorje đã cho biết ngày nay chúng ta dường như đã đánh mất tất cả những ý niệm về sức mạnh của lời cầu nguyện.

– “Cầu nguyện là một trong những phương thế Thiên Chúa đã chọn để chia sẻ sức mạnh toàn năng của Người cho chúng ta” (Pascal).