Biết và không biết

750

Có một gã tên là Hubert Courtney bị bắt vì tội ăn cắp xe hơi. Hắn là một kẻ rất quỉ quái, lúc nào cũng sẵn sàng tạo ra một tình huống bất ngờ để thoát khỏi bị giam giữ.

Để khẳng định lời khai rằng mình vô tội, hắn đã phanh ngực áo, để lộ ra những hàng chữ được xăm trên ngực: “Gây Tội Ác Không Được Gì Cả.

Viên thẩm phán biết chắc hắn đã phạm tội nên tuyên bố câu viết kia còn làm cho hắn đáng tội hơn nữa, bởi vì có một sự bất nhất giữa lời nói và việc làm của hắn.

– Là những Kitô hữu, chúng ta không bao giờ có thể nói rằng chúng ta đã không biết, bởi vì Thiên Chúa đã sai Con của Người đến và dạy dỗ chúng ta.

– Chúa Giêsu phán: “Những lời Ta nói sẽ phán xét các ngươi…” (Ga 12:48).