Bạn đã làm gì ?

942

Chúng ta hãy tưởng tượng một tình huống như thế này: Những nhân vật vĩ đại của lịch sử đang đi qua trước thánh nhan Thiên Chúa.

Khi Moses đi qua, Thiên Chúa lên tiếng: “Ngươi đã làm gì cho dân ngươi?”

Moses đáp: “Con đã trao cho họ lề luật.”

Khi vua Charlemagne đi qua, Thiên Chúa hỏi: “Còn ngươi đã làm gì cho dân ngươi?”

Vua Charlemagne thưa lại: “Con đã cho họ một bàn thờ để họ tôn vinh một Thiên Chúa chân thật.”

Thiên Chúa lại hỏi: “Thế nhưng, họ đã sử dụng bàn thờ ấy để làm gì?”

Vua Charlemagne thưa lại: “Họ đã dùng như một dàn hỏa để thiêu sinh những bọn lạc giáo.”

Sau cùng, khi Chúa Giêsu đi ngang qua, Chúa Cha hỏi: “Con đã làm gì cho dân của Con?”

Chúa Giêsu đáp lại: “Con đã ban cho họ bình an.”

Chúa Cha lại hỏi: “Thế họ đã sử dụng bình an ấy để làm gì?”

Chúa Giêsu thưa: “Để gây chiến tranh.”