Cho và nhận

782

Đừng giơ thẳng tay mà nhận, chớ nắm tay lại mà cho.
St. Barnabé.

Giơ tay nhận là một cử chỉ cần thiết cho cuộc sống. Người bán tạp hoá, bán thuốc, nhân viên nhà băng,… bỏ thời giờ ra để trao vào tay chúng ta những thứ cần cho sự sống. Nhưng định luật của sự sống là đừng giữ lại cho riêng mình những thứ ta đã nhận được. Người ta chỉ nhận để mà chia sẻ. Ngay cái bắt tay thân ái cũng là một cử chỉ vừa cho vừa nhận, chỉ có giá trị khi nó ngắn ngủi và tốt lành. Khi bàn tay phải khép lại, làm một cử chỉ thân ái, thì bàn tay trái, bàn tay của trái tim, sẽ mở rộng hơn để trao tặng.