Viết tội của mình

1043

Một mục sư giảng về chiếc thang Giacóp. Cậu con trai ông ấy cảm động. Mấy ngày sau, cậu nói với cha là mình vừa mơ về câu chuyện đó.

– Sao, con mơ thấy gì?

– Con mơ thấy một chiếc thang lên tới tầng may. Ở dưới chân thang có rất nhiều phấn và mỗi  người phải lấy phấn viết hết các tội mình đã phạm lên chiếc thang đó thì mới lên được.

– Hay thật! Rồi con thấy gi nữa? .

– Con thấy con leo lên, nhưng chưa được bao xa thì con thấy có người leo xuống.

– Ai vậy? .

– Ba chứ ai.

– Ba?

– Thế ba leo xuống để làm gì?

– Ba lấy thêm phấn!

Thánh Kinh chép:“Lời Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, xương tủy, phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng. Chẳng có vật gì che giấu được mắt Chúa, nhưng tất cả đều lột trần, phơi bày trước mặt Ngài vì ta phải tường trình mọi việc cho Ngài”. (Hê-bơ-rơ 4:12-13)